CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

(Tải File đính kèm)

Số 75/2015/QH13GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 07-01-2022
2 Luật Giáo Dục 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Luật số 43/2019/QH14GIÁO DỤC PHÁP LUẬTTrường Mầm non Tuổi Xanh04-11-2021
3 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

(Tải File đính kèm)

Số 85/2015/QH13GIÁO DỤC PHÁP LUẬTGiao vien28-04-2021
4 Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

(Tải File đính kèm)

Luật số 85/2015/QH13GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06-04-2021
5 Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số ĐiềuVà Biện Pháp Thi Hành Luật Khiếu Nại

(Tải File đính kèm)

Số 124/2020/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 10-03-2021
6 Nghị Định Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu

(Tải File đính kèm)

135/2020/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 05-03-2021
7 Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức

(Tải File đính kèm)

Số 115/2020/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 07-01-2021
8 Luật phòng chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

36/2018/QH14GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 04-01-2021
9 Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Luật Phòng, Chống Tham Nhũng

(Tải File đính kèm)

59/2019/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 14-12-2020
10 Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ,Công Chức, Viên Chức

(Tải File đính kèm)

90/2020/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 04-12-2020
11 Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Công Lập

(Tải File đính kèm)

Số 11/2020/TT-BGDĐTGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06-11-2020
12 Thông Tư Hướng Dẫn Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Giáo Dục

(Tải File đính kèm)

Số 21/2020/TT-BGDĐTGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06-11-2020
13 Thông Tư Ban Hành Điều Lệ Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

(Tải File đính kèm)

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐTGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 11-10-2020
14 Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non

(Tải File đính kèm)

Nghị định số 105/2020/NĐ-CPGIÁO DỤC PHÁP LUẬT 07-10-2020
15 CHỈ THỊ Về Tăng Cường Quản Lý, Tái Sử Dụng, Tái Chế, Xử Lý Và Giamr Thiểu Chất Thải Nhựa

(Tải File đính kèm)

33/CT-TTgGIÁO DỤC PHÁP LUẬTadmin03-09-2020
12